Klik op de logo's om de gewenste stream te spelen in jouw favoriete speler (wij adviseren AIMP of VLC). Voor de Pop-up speler klik op het HTML5 of Flash Logo.

AACPlusStream Mp3StreamPop-up Player HTML5

De programmering van Zaterdag: 08:00 - 10:00 Herhaling "Revalidatieradio" 16:00 - 17:00 "Flevo WeekendShow" 20:00 - 22:00 LIVE "Help Er Zit Een Olifant In De Tram" of Herhaling "Flevo Zondagochtend Klassiek"

U luistert nu naar: Herhaling "Revalidatieradio".

Historie

Historie

In 1991 als het burgerziekenhuis uit Amsterdam naar Almere verhuist komt de SOB (Stichting Omroep Burgerziekenhuis) mee. 3D tekening Studio in vergaderzaaltje 1991
Op een artikel in het Groene Weekblad kwamen zo’n 25 mensen die interesse hadden om bijdrage te leveren in het radio maken voor de patiënten.
Gestart wordt in een vergaderzaaltje, dat ’s avonds wordt omgebouwd tot een radiostudio.
Langs de kant wordt een kast gemaakt waarin de twee platenspelers en twee cd-spelers van consumenten nivo en de oude mixer uit het Burgerziekenhuis in worden geplaatst. Deze kan als het niet gebruikt wordt worden afgesloten. Een campingtafel compleet met parasol en stoelen, twee microfoons op een 3D teklening Studio als vergaderzaal flevoziekenomroep 1991statief  is de plek van de omroepers. Na de uitzending weer alles opbergen en het als vergaderzaaltje achterlaten.  Zo gaan we in juni van start.
 
Alle dagen worden er door verzoekjesophalers bij de patiënten verzoekjes opgehaald, die ’s avonds gedraaid worden. Er is een groot aantal platen meegekomen uit het Burgerziekenhuis en een paar cd’s.
 
In de startfase zijn er nog een aantal medewerkers die in Amsterdam gedraaid hadden mee- gegaan naar Almere. In de loop van de eerste jaren wisselt dat met medewerkers uit Almere.
 
De stichtingvorm wordt als niet van deze tijd ervaren door de medewerkers en er wordt besloten om een vereniging op te richten.
 
In 1992 op 20 november passeert de akte bij de notaris en is het zover, de FLEVO OMROEPVERENIGING VOOR ZIEKEN, BEJAARDEN EN VERZORGDEN is opgericht. Met als roepnaam de FZO.
De spullen van de SOB worden in 1993 overgedragen aan de FZO en het bestuur gaat in overleg met de directie van het ziekenhuis, om van de vergaderzaal een studio te mogen maken.
 
In 1993 13 december ontvangt de vereniging van de Stichting Zomerzegels een donatie van fl 10.000,--  om de verouderde apparatuur te gaan vervangen. Studio 3D Overzicht 1993 Flevoziekenomroep
 
In 1994  is het voor elkaar, de vergaderruimte wordt omgebouwd tot studio met diagonaalsgewijs een wand met een groot ruit, waarachter de techniek plaats vindt en ervoor een vaste tafel met microfoons en een kast voor de platen. Er wordt door een aantal leden begonnen om de platen te sorteren op Plattegrond Studio 1993 flevoziekenomroepNederlands, Engels, instrumentaal, ed. doormiddel van kleurstickers.
Het bestuur stelt een horizontale programmering voor, elke avond zal er dan op het zelfde uur het zelfde item worden uitgezonden. De vereniging telt dan zo’n 35 leden.
De uitwerking van dit veroorzaakt een leegloop bij de vereniging.
 
In 1995 zijn er nog 6 leden over en die zeggen het vertrouwen in de nog zittende bestuursleden op. Ze vragen aan de leden die het bestuur van de SOB vormde om de FZO uit het slop te halen.
 
In 1996 zijn alle avonden  weer bezet met elk zijn eigen invulling. Het interim bestuur wordt gekozen tot bestuur en deze borduurt voort op de Bouwteam Studio 1996-1997 FlevoziekenOmroep996-1997 FlevoziekenOmroepFred Steen Helpt Jan Heerema met het Timmerwerk 1996-1997subsidie aanvragen die het vorige bestuur gedaan had. Met positief resultaat. De gemeente Almere geeft een eenmalige subsidie van fl 35.000,-- om nieuw studio apparatuur aan te schaffen. Het is zover, middels een materiaaldonatie van aannemer Coen HagedoornStudio Plattegrond 1996  wordt tussen de kerst en het nieuwe jaar de studio door een aantal leden verbouwd tot de ruimte die het nu nog steeds is.
In dit jaar wordt op initiatief van een paar leden het eerste kerstconcert georganiseerd. Met een optreden van Kamerkoor Almere, een acteur van de toneelvereniging Almere die een kerstverhaal voorleest. Rene Marcel zingt 5 kerstliederen en na de pauze treedt de harmonie St Hubertus op. Het concert wordt afgesloten met een optreden van de Close Harmony Groep King Size.
 
Leden FlevoZiekeOmroep 1998In 1997 de nieuwe studio is klaar en wordt op 20 januari in gebruik genomen. In de studio zijn de volgende apparatenRon Sluit de Apperatuur aan 1996-1997 geplaatst  D&R Airmix mengtafel , twee prof cd spelers, twee draaitafels, radio unit, een cassettedeck en twee microfoons in de presentatiecel en één in de techniekruimte met koptelefoons. De programma’s worden op een videorecorder opgenomen. De eerste computer wordt in de studio geplaatst en één van de leden heeft een opzoek programma gemaakt om daarin de platen of cd’s te kunnen vinden van bv. de verzoekjes.
 
In 1998 wordt op 14 maart een opendag georganiseerd in het auditorium van het Flevoziekenhuis. Van 9:00 uur tot 17:00 uur vindt er door middelOpendag FlevoZiekenOmroep Auditorium Flevoziekenhuis 1998 van een marathonuitzending van alle programma’s en met veel publiciteit van de lokale krant, een fantastisch uitzending plaats.
 
In 2000 een tweede computer, nu voor het uitzenden van een soort kabelkrant en 24 uur muziek.
 
Lente concert 2003 FlevoZiekenOmroepIn 2003 wordt er door het ziekenhuis een open dag georganiseerd, i.v.m. het 121/2 jarig bestaan in Almere. Wij hebben een kraam van waaruit we een uitzending verzorgen en o.a. medewerkers van de diverse afdelingen interviewen. In dit jaar vindt ons eerste Lente Concert plaats.
 
In 2004  Ons kerstconcert gaat i.v.m. het overlijden van prins Bernhard niet door.
 
FZO TechniekRuimte November 2006In 2006 Het kerstconcert 2005 is niet doorgegaan. Er waren te weinig mensen beschikbaar om het concert goed te kunnen laten verlopen. Ter compensatie is op 7 januari 2006 een nieuwjaarsconcert georganiseerd. Er wordt gestart met de lenteconcerten vanuit het auditorium. Er wordt en eigen geluidsinstallatie om op locatie te kunnen werken aangeschaft tot nu toe hebben we dit geleend van Smit Sound uit Almere haven.
 
 
In 2007 gaan we via een uitzendcomputer met 4 kanalen aan de slag. In de studio zijn ondertussen de cd’s spelers vervangen. De Dat- en cassettespelers zijn verplaatst, omdat ze haast niet meer gebruikt worden. Ook de MD-speler wordt bijna niet meer gebruikt.
Er wordt dit jaar een lichtinstallatie aangeschaft.
 
FZO TechniekRuimte 2008
kerstconcert 2008 nieuwbouw FlevoziekenhuisIn 2008 we doen steeds meer digitaal we krijgen van het ziekenhuis 2 data lijnen naar het nieuwe gedeelte en twee lijnen naar het auditorium via de patchruimte  in het oude gedeelte. We werken nu met Baluns om ons geluid van de locatie naar de studio te brengen.
Dit jaar hebben we de web-site opgestart.
 
In 2009 de back-ups van de programma’s worden nu digitaal opgenomen en door de automatisering de volgende ochtend herhaald. Ons 13e kerstconcert vond plaats, deze werd als experiment op de tv in beeld uitgezonden en we gebruikten voor het eerst onze digitale mengtafel, die we als sponsoring verkregen hebben.  Ook verzorgde de FZO kerstmuziek bij de kerstmarkt van het ziekenhuis.
 
Techniek ruimte December 2010In 2010 we schaffen nieuwe microfoons aan voor in de studio. We krijgen een aanmoedigingsprijs van de patiëntenraad van € 3.000,-- Plattegrond Studio FZO 2010voor de aanschaf van video- apparatuur.
Door een schenking van een werkgever van een van onze leden, verkrijgen we 4 video camera’s met de benodigde bekabeling.
Er kan nu via de website van het Flevoziekenhuis en ons eigen website verzoekjes worden aangevraagd, die in de techniekruimten kunnen worden uitgelezen.
3D tekeing Studio 2010 flevoziekenomroepDe feestelijke opening van de uitbreiding van het Flevo Ziekenhuis wordt door ons op het info kanaal uitgezonden. Op de open dag van het ziekenhuis voor alle Almeerders, wordt het geluid van de optredens door ons verzorgd en de presentatie van deze dag gebeurd door twee van onze leden. Het is ook de eerste keer dat wij onze videoapparatuur gebruiken om dit live uit te sturen. Het kerstconcert dat in december volgde, werd FZO Spreek cel December 2010uiteraard met beeld en geluid vanuit de binnenstraat verzorgd.
 
In 2011 Op verzoek van het ziekenhuis hebben we de beeldregistratie verzorgd van een optreden in het auditorium van “De Darmdialogen”. De Darmdialogen in het Flevoziekenhuis. Bron Flevoziekenhuis.nl Er is een grote mobiele kast gemaakt waar de materialen die op een locatie uitzending worden gebruik in passen. Op 24 december hield de kerk een kerstspel in de Binnenstraat. De FZO heeft dat spel uitgezonden met beeld en geluid.
 
In 2012 De bekabeling naar de uitzendstraat van Patiëntline is vernieuwd, ook heeft de FZO een twitter-account geopend, er komen veel volgers op af. Het lente concert en kerst concert waren ook dit jaar weer gevuld met optredens van Almeerse verenigingen. Op 24 december 2012, kerstavond, heeft de mp3 spelerziekenomroep live (beeld en geluid) de kerst-kerkdienst uitgezonden vanuit de grote hal van het ziekenhuis.
 
In 2013 De Md speler is op en wordt vervangen door een MP3 speler. In december is er een begin gemaakt met het moderniseren van de studio. Er is een nood studio gemaakt in de vormalige personeels kanrine. Ons kerst concert heeft traditioneel plaats gevonden twee zaterdagen voor kerst en ook hebben we op 24 december in beeld en geluid de kerstsamenzang uitgezonden vanuit de grote hal van het Flevoziekenhuis.
 
Studio vernieuwdIn 2014 De vernieuwde studio met een nieuwe mengtafel, geheel nieuwe bekabeling en een ander kleurtje, is in juni in gebruik genomen. Dit jaar hebben we voor het eerst Live vanaf de kerstmarkt, die door het ziekenhuis voor het personeel en vrijwilligers wordt georganiseerd, twee middagen verslag gedaan. Dit jaar hebben we het lenteconcert voor de 10e keer en ons kerstconcert voor de 17e keer georganiseerd.
 
In 2015 De FZO zendt nu ook 7 dagen van de week televisieprogramma’s uit met documentaires en films. Die worden met instemming van de rechthebbenden heruitgezonden. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in ons pakket voor het uitzenden van concerten. Kerstconcert 2016 nieuwe belichting
We hebben 2 sets van led spots aangeschaft en met de oude spots erbij kunnen we het licht op de donkere dagen voor kerst bij lichten.
 
In 2016 Dit jaar bestaat het Flevoziekenhuis 25 jaar en ook is de ziekenomroep nu 25 jaar actief in het Flevoziekenhuis. Het werd gevierd met een groots uitgevoerde opendag, waarbij we op een moderne manier verslaggeving hebben uitgevoerd. Op deze dag hebben we ook onze T-shirts in gebruik genomen We hebben dit jaar ons eigen glasvezel-internetverbinding rond gekregen door Tweak. De Rabobank heeft een clubkas actie opgezet waardoor wij een royale bijdrage mochten ontvangen om een nieuwe mengtafel voor de locatie-uitzendingen te kunnen aanschaffen. Uiteraard hebben we onze locatie-uitzendingen ook dit jaar weer verzorgd. Blij zijn we met onze sponsors: het Flevoziekenhuis, Fysio- manuele therapie van Laar, Aseca en Tweak. Waardoor we dit allemaal kunnen verwezenlijken.
 
In 2017. Na een drukke decembermaand start dit jaar rustig. Een goed bezochte jaarvergadering en tot en met het lenteconcert gaat alles van een leiendakje. Dan ontstaat er een probleempje, de compressor limitter doet het niet meer. Snel een ander aangeschaft en geïnstalleerd en we draaien weer. Aan het einde van het jaar wordt het weer druk. Dit jaar wordt door het ziekenhuis de “Dag van de gastvrijheid” georganiseerd en daar zijn wij natuurlijk ook bij. Dan ontstaan er problemen met de beeldschermen bij de bedden, maar gelukkig wordt er door het ziekenhuis driftig naar een oplossing gezocht. Het gevolg is dat ons kersconcert dit jaar niet op de tv is te volgen, maar wel op de radio. Ook de kerstmarkt en de kerstsamenzang wordt weer door ons uitgezonden.

LED verlichtingIn 2018. Dit jaar is er een oplossing gekomen voor het probleem van uitzenden in het ziekenhuis. Er is een app ontwikkelt en deze zorgt er voor dat in het ziekenhuis te horen zijn. Onze TV beelden nog niet, maar die hopen we in 2019 weer in het FlevoZiekenHuis te kunnen vertonen. Ook hebben we LED-Verlichting aangeschaft van het geld dat we in 2017 van de Rabobank Clubactie mochten ontvangen. Deze verlichting zorgde er voor dat ons kerstconcert in sfeervolle verlichting plaats vond.

In 2019, dit jaar zijn alle avonden en het weekend  ingevuld en wordt er dus weer gezellige live programma’s gemaakt.
Ook is het voor elkaar gekomen dat ook onze tv- beelden via de app flevogastvrij in het ziekenhuis zijn te ontvangen. Ons kerstconcert was dus weer in beeld en geluid te horen en te zien. Dit jaar hebben we weer mee gedaan aan de Rabobank Clubactie en konden we zenders en ontvangers voor de microfoons die we gebruiken bij de live uitzendingen aan- schaffen. De oude waren, doordat de overheid de zendfrequenties had veranderd, niet meer bruikbaar.